Overensstemmelseseserklæring

Overensstemmelseserklæring

 

Alle materialer og stoffer bestemt til at komme i berøring med fødevarer er omfattet af to EU-forordninger: EU-forordning 1935/2004 og EU-forordning 2023/2006, sidstnævnte også kendt som GMP forordningen. 

 

Fødevarekontaktmaterialer, herunder aktive materialer og genstande, skal fremstilles i henhold til god fremstillingspraksis, således at de under normale eller forudsigelige anvendelsesmuligheder ikke afgiver bestanddele til fødevarer i mængder, som kan udgøre en fare for sundheden. Tilsvarende skal uacceptable ændringer af sammensætning eller forringelse af produkternes organoleptiske egenskaber (konsistens, smag, farve og aroma) undgås. Når du køber et produkt fra os, kan du trygt regne med at vores produkter overholder ovennævnte lovgivning, forudsat at varerne håndteres i henhold til det oprindeligt tænkte formål. 

 

Vores overensstemmelseserklæring omfatter produkter med varenummer fra 6000 til 9999.

 

Vi køber vores glasurer hos leverandører som overholder GMP-reglerne, producerer udelukkende stentøj og brænder vores keramik ved de af producenten anførte temperaturer. Vores glasurer indeholder ikke bly eller cadmium.

 

 

 

Udstedt 17. september 2022

 

Viki Weiland Ceramics

Hesselvang 15

2900 Hellerup

Viki Mehlbye